Europski Telekomunikacijski Institut za Standardizaciju (ETSI) je autor obiju standarda: TETRA i DMR. U definiranju zahtjeva i specifikacija sudjelovao je veliki broj proizvođača i korisnika kako bi stvorili bazu za izradu standarda. U principu su oba standarda otvoreni standardi, no neki detalji, posebno u DMR, nisu do kraja definirani pa je tako proizvođačima prepuštena razrada tzv. proprietary rješenja – dakle riješenja na koje ti proizvođači polažu isključiva prava.

TETRA je detaljno razrađen i dobro podržan standard, bogat funkcionalnostima, koji je postao prvi izbor većine korisnika kritičnih komunikacija u svijetu. Trenutno su u funkciji velike državne i regionalne mreže koje koriste žurne službe, kao i tisuće manjih namijenjenih raznim korisnicima poput javnog prijevoza, zrakoplovnih i pomorskih luka, naftnih i plinskih postrojenja i tsl. TETRA se danas koristi u više od 125 država u cijelom svijetu, i do sada je od predstavljanja 1997. godine prodano više milijuna TETRA radio uređaja.

DMR je predstavljen 2005. godine kao odgovor na potrebe poslovnih i industrijskih korisnika. Prvi proizvodi su bili namijenjeni kao zamjena za konvencionalne analogne repetitore (Tier II). Od prvog pojavljivanja Tier II opreme 2007. godine instalirane su i koriste se mnoge DMR mreže. Prvi Tier III proizvodi predstavljeni su 2012. godine kao zamjena za analogne trunking sustave (tek Tier III DMR standarda je u potpunosti digitalni trunking radio standard, i najčešće se na njega se misli kada se DMR uspoređuje sa TETROM).

Iako se često na DMR gleda kao na ‘konkurenciju’ TETRA sustavima, standardi se uglavnom dopunjavaju po namjenama. Zbog toga je potrebno dobro poznavanje prednosti i nedostataka obiju standarda kada se planira prelazak sa analognih na digitalne radio sustave.

Glavna svojstva (KPI) koja su bitna za suporedbu odnose se na iskoristivost frekventnog spektra, podatkovnu propusnost i pokrivanje.

Na prvi pogled oba standarda imaju istu iskoristivost spektra: TETRA ima četiri govorna kanala (vremenska odsječka – timeslot) na 25kHz spektra, dok DMR ima dva govorna kanala na 12.5kHz. Dakle oba standarda zahtijevaju 6.25 kHz po jednom govornom kanalu.

TETRA standard zbog svoje dorađenosti ipak pruža više značajnih prednosti:

  • Kod IP paketnih podatkovnih usluga DMR ima propusnost od 2.0 kb/s po vremenskom odsječku, dok TETRA ima 3.5 kb/s po vremenskom odsječku. Dakle TETRA pruža 75% više kapaciteta na istom kanalu.
  • Samo jedan TETRA primporedajnik (bazni radio) omogućuje četiri logička kanala, što znači da do tri različite govorne grupe mogu komunicirati istovremeno sa kontrolnim kanalom. Za usporedbu, DMR ima dva logička kanala po primopredajniku (baznom radiju) u Tier III trunked verziji, što znači samo jedan grupni poziv uz kontrolni kanal. Iako je u DMRu moguć način rada i bez namjenskog kontrolnog kanala, na taj način ipak nisu dostupne sve usluge na području pokrivanja gdje se kontrolni kanal koristi kao govorni: naprimjer roaming i uspostava novih poziva. Kada se to uzme u obzir TETRA nudi značajno više kapaciteta i mogućnosti na potpuno istoj šrini kanala, što znači znatno više govornog i podatkovnog prometa u usporedbi sa DMR standardom.

Za sve usluge na mreži: uspostava poziva, roaming, handover kao i žurni pozivi, podatkovne poruke itd. – i kod TETRE i kod DMR sustava moramo imati stalno raspoloživ kontrolni kanal. Zbog toga kada razmatramo mogućnosti štednje energije isključivanje primopredajnika nije moguća opcija kod oba sustava.

Tehnike štednje energije poput isključivanja baznih radija koji se ne koriste (i nisu potrebni za kontrolni kanal) su poznata stvar i koriste se od prvih instalacija TETRA mreža. Odnedavno su se pojavile verzije TETRA baznih stanica sa mogućnostima smanjivanja snage predajnika (po logičkom kanalu) kada se ne koriste za komunikacijski promet. Do sada slične tehnike nisu implementirane u DMR sustavima.

Prednost DMR sustava po pitanju štednje energije je u korištenju jednostavnijih i efikasnijih Class C pojačala snage.  TETRA pak zahtijeva linearna pojačala koja nisu toliko energetski učinkovita. No u zadnje vrijeme se sve više koriste posebne tehnike linearizacije kako bi se poboljšala energetska učinkovitost pojačala u TETRA sustavima, što ih već znatno približava onim u DMR sustavima. Time je osim energetske učinkovitosti postignuta vrlo precizna kontrola snage što je još jedna prednost u usporedbi sa Class C pojačalima snage.

TETRA ima prednost da omogućava dvostruko veću propusnost po primpredajniku baznog radija. Ekvivalentno kod DMR za istu propusnost potrebna su dva primopredajnika sa pripadajućim RF granama (combiner+receiver multi-coupler), što je očito veći trošak na strani DMR a upola manje korisne snage zbog gubitaka.

Zahvaljujući inovacijama u tehnologiji TETRA je zato znatno učinkovitija, sa mogućim izuzetkom kada je dovoljan kapacitet samo jednog DMR prijemnika.

TETRA i DMR su dizajnirane tako da mogu raditi istovremeno sa analognim radio-kanalima, što omogućuje kolokaciju digitalnih radio-mreža sa analognim. To zahtijeva strogo definirane snage susjednih kanala i selektivnost koja je usporediva sa analognim primopredajnicima. Za razliku od standarda poput GSM i CDMA koji zahtijevaju tzv. zaštitni opseg kako bi se izbjegle smetnje tj. interferencije. Spektralno ‘zagađivanje’ i osjetljivost na smetnje i interferencije je dakle u najgorem slučaju isto kod TETRE kao i kod DMR.

Kada gledamo pokrivanje signalom, diversity kod TETRE omogućuje znatno veću pokrivenost. Ta mogućnost ne postoji u DMR sustavima.

Zakoni fizike nam govore da je pokrivenost bolja u VHF opsezima nego u UHF, dakle DMR na VHF opsegu ima prednost u usporedbi sa TETROM na UHF, što je naročito korisno kod mreža sa malom gustoćom baznih stanica. No uskoro se očekuje TETRA oprema i infrastruktura za VHF opsege jer su prilagodbe standarda već u tijeku, a i proizvođači su najavili podršku. Potrebno je naglasiti da postoje DMR radio uređaji i bazne stanice sa većim snagama što isto pogoduje mrežama sa manjom gustoćom baznih stanica.

TETRA duguje svoj uspjeh velikim dijelom zato što postoji ponuda sustava i opreme od strane više različitih proizvođača koji su međusobno interoperabilni. Takav otvoreni standard  sa više nezavisnih proizvođača je rezultirao vrlo kompetitivnim tržištem sa rješenjima prilagođenima velikom broju različitih korisnika.

TETRA Interoperability process (postupak utvrđivanja interoperabilnosti uređaja i opreme različitih proizvođača sukladno TETRA standardu) IOP je pridonio da se TETRA razvije u pravi otvoreni i (od proizvođača) nezavisni standard. TETRA IOP je kontinuirani proces usvajanja svih novih funkcionalnosti koje se pojave na tržištu TETRA uređaja i opreme, koji sustavno obuhvaća više od 1000 testnih procedura te tako pokriva sve važne funkcionalnosti. TETRA IOP proces je u potpunosti neovisan, te je globalno prihvaćen kao profesionalni postupak.
Ni jedna druga digitalna tehnologija nema tako detaljno definiran, nezavisno nadziran i sustavan interoperability postupak testiranja koji obuhvaća sve važne funkcionalnosti.

Kod DMR sustava to pak nije slučaj: prvenstveno zbog toga što ključni dijelovi samog standarda nisu do kraja definirani (speech vocoder, encryption) pa je tako proizvođačima omogućena implementacija propiretary rješenja. Površno gledano tzv. vendor lock-in (ovisnost o samo jednom proizvođaču opreme)  nije odmah uočljiv, no budući su samo osnovne mogućnosti definirane kao zahtjevane po pitanju interoperabilnosti, kupci mogu biti vrlo razočarani prilikom kupnje dodatnih radio uređaja.

TETRA je usavršen i dobro definiran standard koji se stalno unaprijeđuje. TETRA proizvođači sada već isporučuju treću generaciju rješenja sa naprednim mogućnostima koja je jednostavno instalirati i korisititi, vrlo su pouzdana i pristupačna.

TETRA nudi prilagodljivost i mogućnosti daleko više od DMR sustava. Posebno podatkovna propusnost i govorni kapaciteti koji su bitni za mnoge poslovno kritične namjene poput javnog prijevoza, zrakoplovnih luka itd. Sa pojavom kompaktnih TETRA rješenja primjena je proširena dodatno na specifične korisnike poput privatnih sigurnosnih službi, građevine, bolnica, skladipta itd. Zbog otvorenosti standarda i različitih nezavisnih proizvođača troškovi nabave i naknadnih proširenja su prihvatljivi zbog nemogućnosti tzv. vendor lock-in – ovisnosti o samo jednom proizvođaču.

Simulcast network (pokrivanje istog područja sa više baznih stanica na istoj frekvenciji-logičkom kanalu) i Tier II repetitor (analogno/digitalni) jedine su jedinstvene funkcionalnosti DMR standarda za koje ne postoje ekvivalenti u TETRA standardu.

Slijedeća tablica prikazuje funkcionalnosti obiju sustava, sa označenima važnostima za pojedinu primjenu:

TETRAvsDMR-01

Vrlo je važan i zbor mogućnosti prijenosnih radio uređaja. Posebno specijalizirana oprema itekako povećava uporabnu vrijednost pojedinog radio rješenja. Slijedeća tablica prikazuje raspoložive mogućnosti TETRA i DMR radio uređaja, i koliko su važne za pojedinu primjenu:

TETRAvsDMR-02

Izvorni dokument je izdala TCCA – Asocijacija za TETRU i Kritične komunikacije (www.tandcca.com) 2010. godine.
http://www.tandcca.com/Library/Documents/TETRAversusDMRsmeOct2012.pdf