Kvalitetno planiranje i projektiranje je dugoročno isplativa investicija koja znatno smanjuje Vaše troškove održavanja. Naknadno planiranje nakon što je mreža već izgrađena nije moguće na način da se ostvare tako znatne uštede kao u slučaju kada je planiranje prvi korak prema Vašoj novoj mreži.

VIŠE

Montaža i instalacija opreme

Stručna, profesionalna i brza instalacija kako lokacija na terenu tako i centralne opreme, switching infrastrukture, i svega što je potrebno za sigurno puštanje u pogon Vaše radio mreže, poštujući sve zadane rokove.

VIŠE

Održavanje infrastrukture

Smanjenje operativnih troškova (OPEX) bez ograničavanja i smanjivanja funkcionalnosti moguće je ostvariti samo ako se sustav kvalitetno održava kroz cijeli period eksploatacije. Za to je potrebno pratiti i prikupljati podatke o funkcioniranju sustava te pravodobno reagiranje i tako spriječiti na vrijeme moguće probleme koji bi mogli uzrokovati smanjenje funcionalnisti ili ispade u radu sustava.

VIŠE

Servis terminala

U našem ovlaštenom servisnom centru u Zagrebu radi osoblje certificirano od proizvođača opreme, te Vam tako u najkraćem roku možemo servisirati svu Vašu opremu, bez potrebe za slanjem proizvođaču. Na taj način štedimo Vaše vrijeme i novac, što u konaćnici još dodatno smanjuje troškove održavanja i operativne troškove.

VIŠE

Parametrizacija

Moderne TETRA i druge digitalne komunikacijske mreže su vrlo kompleksni sustavi sa velikim brojem parametara koji utječu na optimalni rad sustava i usluga u mreži. Kako bi ostvarili što pouzdanije pružanje usluga svojim korisnicima, uz najvišu razinu raspoloživosti ovi parametri moraju biti prilagođeni konkretnoj mreži. Standardne vrijednosti nisu optimalne vrijednosti za sve slučajeve.

VIŠE

Uočili ste postojanje problema u radu, no ne možete utvrditi uzroke budući svi sustavi rade ispravno? Potrebna Vam je sustavna analiza postojećeg stanja i funkcionalnosti na temelju kojega je moguće predložiti potrebne optimizacijske postupke za uklanjanje problema i omogućavanje najbolje iskoristivosti mogućnosti sustava u mreži.

VIŠE