Tait DMR infrastruktura

Tait DMR sustavi pružaju sigurnu privatnu i vrlo pouzdanu komunikacijsku mrežu, koja odgovara stvarnim standardima kritičnih komunikacija.

Tait DMR bazne stanice

Tait TB9300 bazne stanice se koriste za konvencionalne ili ‘trunked’ mreže povezive IP tehnologijama i u potpunosti odgovaraju DMR Tier 2 i Tier 3 ETSI standardima. Sve to omogućuje prilagodljive dizajne mreža i jednostavne migracije sa konvencionalnih analognih mreža na nove digitalne.

Ove bazne stanice koriste kanale širine 12.5kHz na kojima imaju po dva TDMA logička kanala što znači da im treba 6.25kHz po kanalu – zbog toga su vrlo učinkovite po pitanju korištenja frekvencijskog spektra. Tako omogućuju veće kapacitete, a u budućnosti će pojednostaviti potrebna proširenja.
TB9300 pruža i veliku operativnu učinkovitost zahvaljujući centralnom nadzoru i upravljanju korištenjem IP udaljenog centralnog managementa.
Ove bazne stanice udovoljavaju i zahtjevnim vojnim standardima MIL-STD.
Packet data preko kanala omogućuju korištenje podatkovnih usluga poput telemetrije, SCADA, lokacijskih aplikacija, upravljanje ekipama na terenu itd.

TB9300 – tehničke specifikacije (.pdf eng.)

Tait TB7300 je bazna stanica slim designa 1U koja u potpunosti podržava DMR Tier 2 i Tier 3 standarde i može se koristiti kao repetitor za konvencionalne analogne radio mreže. Za povezivanje koristi IP i moguće ju je konfigurirati i nadzirati daljinski pomoću centralnog managementa.

TB7300 – tehničke specifikacije (.pdf eng.)

Centralizirana arhitektura

Tait DMR rješenje koristi centraliziranu arhitekturu sačinjenu od umreženih čvorova. Rezultat je jedinstveni nadzor i upravljanje, sigurnost baza podataka je povećana, a promet potreban za međusobne sinkronizacije znatno umanjen, te je vrlo mala podatkovna propusnost dovoljna za rad.

Visoka raspoloživost

Mreže se sastoje od više povezanih čvorova (baznih stanica, repetitora) koji u normalnom radu dijele i razmjenjuju promet na mreži. U slučaju kvara jednog od čvorova, ostali ispravni čvorovi preuzimaju te je usluga cijelo vrijeme raspoloživa korisnicima bez uočivih problema u radu.

SCADA i telemetrija

U slučaju izvanrednih situacija u radu, potreban je potpuni nadzor i kontrola nad komunikacijskom mrežom. Postoji mnogo načina za prijenos SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – sustav za nadzor, mjerenje i upravljanje industrijskim sustavima) podataka. Tait DMR rješenje omogućuje pouzdanu mrežu za kritične komunikacije koja može pouzdano prenositi podatke i na velike udaljenosti.
Neke slučajeve korištenja pomoću Tait GridLink rješenja možete vidjeti na ovoj poveznici (eng.)

‘Failsoft’ način rada

U slučaju gubitka povezivosti prema središnjoj infrastrukturi, bazna stanica prelazi u lokalni način rada – jedan kanal automatski preuzima ulogu kontrolnog kanala kako bi omogućio uslugu kao što je uobičajeno.

Nadzor i upravljanje mrežom

  • Tait Enable je revolucionarni paket aplikacija i opreme koji Vam omogućuju nadzor i upravljanje svim segmentima Vaše mreže.
  • EnableFleet: Promjene i podešavanje postavki grupa uređaja sa jednog centralnog mjesta.
  • EnableMonitor: Nadzor u stvarnom vremenu omogućuje uvid u trenutni rad mreže, kako bi uvijek bili sigurni da mreža radi prema očekivanjima, i tako smanjili probleme u slučaju kvarova.
  • EnableReport: Detaljni izvještaji nezamjenjivi su alat kod optimizacije rada mreže. Pomoću njih ćete na jasan način pokazati postizanje ugovora o razini usluge (SLA) uspoređujući sve ključne pokazatelje o radu (KPI).

“Hot pluggable”

Tait DMR bazne stanice se sastoje od ‘hot pluggable’ RF modula. Bez gašenja moguće je vaditi i mijenjati dijelove poput izlaznog pojačala (PA) i receiver/exciter (reciter) modula, dok drugi kanal cijelo to vrijeme radi bez prekida.

Tait DMR: Osigurajte veću učinkovitost tako da imate raspoloživu komunikaciju kada Vam je to najpotrebnije!

DMR za žurne službe

Tait DMR rješenja zbog višenamjenskih podatkovnih mogućnosti i kristalno jasne govorne komunikacije mogu znatno poboljšati učinkovitost i sigurnost u radu službi poput policije, vatrogasaca, hitne medicinske pomoći i sl.

Tait DMR Tier 3 je jedno od prvih DMR rješenja po Tier 3 specifikaciji koje pruža pouzdanu komunikaciju prilagođenu žurnim službama i svima kojima u radu izvršenje zadaća ovisi o komunikaciji u stvarnom vremenu.

Sva Tait rješenja su projektirana tako da zadovoljavaju ETSI Digital Mobile Radio otvoreni standard. To podrazumijeva i dispečerska sučelja, lokacijske usluge i druge aplikacije. Tait DMR garantira interoperabilnost i kontinuiranu raspoloživost svih potrebnih dijelova i opreme.

Kao i druge DMR implementacije, Tait rješenje pruža iskoristivost frekventnog spektra sa dva logička kanala na jednom fizičkom širine 12.5 kHz. Zbog toga može biti idealno rješenje na područjima sa velikim zagušenjem frekventnog spektra.