C3 – Command, Control and Communications

U današnje vrijeme nemoguće je zamisliti C3 (command, control and communications)  sustav koji ni u jednom svom dijelu ne uključuje upotrebu računala. Zbog toga bi za svaki takav C3 sustav mogli reći da je ustvari riječ o C4 (command, control, communications and computers) sustavu. No kako je kod razmatranja i planiranja takvih sustava važno uzeti u obzir korisnika kojem je sustav i namijenjen, govorimo o njima kao o C3 sustavima, budući je za njihovo kvalitetno funkcioniranje bitnije što trebaju mogućiti, a ne kako i pomoću čega. Doslovni prijevod akronima C3 bi bio zapovijedanje, kontrola i komunikacije, što je primjereno za vojne institucije i hijerarhiju. U ‘civilnim’ ustanovama i tvrtkama bolje je koristiti naziv upravljanje, kontrola i komuniciranje zbog drugačije uobičajene terminologije i zbog lakšeg povezivanja sa funkcijama drugih ‘civilnih’ sustava koji se koriste.

Temelj svakog C3 sustava čini komunikacijska mreža koja omogućuje kvalitetnu i pravovremenu komunikaciju, govornu i podatkovnu. No takva mreža sama za sebe ne predstavlja C3 sustav. Tek nadogradnjom podatkovnih usluga, i uspostavom odgovarajućih informacijskih sustava možemo govoriti o C3 sustavu. Najčešće je riječ o tzv. AV(P)L (Automatic Vehicle (Person) Location) usluzi, koja osim svoje osnovne funkcije (prikazivanje lokacija vozila i/ili ljudi), pruža osnovnu potporu korisnicima pri upravljanju i kontroli zbivanja (incidenti, alarmi, statusi) na terenu. Druge vrste podatkovne nadogradnje i proširivanja mogu uključivati jednostavnu tekstualnu komunikaciju, (upite prema bazama podataka, informacija, znanja), slikovnu i video podatkovnu komunikaciju, automatizirano upravljanje, upravljanje intervencijama i slično. Takvim nadogradnjama dobivamo sustav čije su funkcionalnosti veće od pukog zbroja funkcionalnosti pojedinih dijelova koji ga čine – C3 sustav.

Tactilon® Suite

Tactilon® Suite aplikacijski paket na Airbus DXT3 core i DXTA server platformi Vam omogućuje potpunu integraciju Vaših komunikacijskih centara, smartphone i tablet uređaja i klasične TETRA mreže. Sustav se sastoji od Tactilon Suite za upravljanje korisnicima i Taqto® terminal managera za upravljanje uređajima. Bez obzira da li se radi o komercijalnoj zaštićenoj MVNO (Mobile Virtual Network Operator) ili privatnoj namjenskoj širokopojasnoj (LTE, 3G, 4G) mreži, ovaj sustav Vam omogućuje upravljanje svim resursima. Pametni smartphone i tablet uređaji koji se koriste mogu biti komercijalni široko dostupni (Commercial Of The Shelf – COTS), kao i specijalizirani ‘ruggedized military grade’ namjenski uređaji. Izbor ovisi isključivo o željama i potrebama Vaših korisnika.

Tactilon® Suite smartphone PTT aplikacija

Da bi ostvarili potpunu iskoristivost mogućnosti Vaših komunikacijskih sustava, i to na način da korisnici dobiju upotrebljivu i funkcionalnu platformu za obavljanje svakodnevnih zadataka – Airbus je razvio aplikaciju za smartphone uređaje, integriranu sa Vašom TETRA mrežom.

Posebna mogućnost paketa Tactilon® Suite TSA je aplikacija za pametne mobilne uređaje (smartphone). Ona Vam omogućuje komunikaciju na TETRA govornim grupama tako da možete komunicirati sa svima bez obzira na uređaje i tehnologiju. Kako sa korisnicima TETRA uređaja na terenu tako i sa komunikacijskim centrima i dispečerima.
Aplikacija je posebno pogodna za više rangirane korisnike, koji u pravilu nisu u mogućnosti nositi dodatni radio uređaj. Često je koriste doktori u hitnim medicinskim službama, budući je njima komunikacija na TETRA govornim grupama potrebna samo povremeno. Na ovaj način sa svojim smartphone uređajem imaju mogućnost komunikacije kada god im je to potrebno.

Airbus Tactilon® Suite TSA paket aplikacija omogućuje sve komunikacijske mogućnosti Vaše TETRA ili druge profesionalne radio mreže na Vašem smartphone uređaju i komunikacijskom centru:
– grupni pozivi u govornoj grupi
– direktni pojedinačni pozivi korisnika
– žurni prioritetni pozivi
– slanje i primanje statusnih poruka
– slanje i primanje tekstualnih SDS poruka
– korištenje drugih uobičajenih aplikacija na Vašem smartphone uređaju istovremeno sa TETRA govornom i podatkovnom komunikacijom
– lokacijske usluge LIP protokolom

Za korištenje ovih mogućnosti dovoljan je standardni smartphone uređaj (ili tablet) sa podrškom za bilo koju uobičajenu širokopojasnu mrežu (3G, 4G, WiFi).

Upravljanje korisničkim podacima

Upravljanje korisničkim podacima, pravima korištenja, i drugim važnim korisničkim parametrima izuzetno je važan zadatak. Kada je riječ o velikom broju korisnika, to nikako nije moguće raditi za svako korisnika pojedinačno.

Tactilon® Suite Subscriber Management tool je programski alat koji će Vam omogućiti upravljanje korisničkim postavkama za veliki broj korisnika na jednostavan način. Nema potrebe za uređivanjem postavki za svakog korisnika pojedinačno. Tactilon® Suite Subscriber Management tool dizajniran je za maksimalnu djelotvornost, prilagodljivost, sigurnost i vrlo je jednostavan za upotrebu. Tako Vam štedi puno vremena u radu, smanjuje troškove i pojednostavnjuje poslovne procese.

Razvoj širokopojasnih komunikacija

Nakon revolucionarne promjene sa analogne na digitalnu komunikacijsku tehnologiju, operatori i vlasnici profesionalnih mreža suočavaju se sa neizbježnom evolucijom prema širokopojasnim komunikacijama i migracijama na IP tehnologije. Digitalne radio mreže poput TETRE i Tetrapola će se koristiti još slijedećih 20-30 godina, pa je zato već sada potrebno razmišljati o njihovoj modernizaciji. Samo tako je moguće ostvariti povrat vrijednosti, uštede u održavanju, poboljšanja pouzdanosti, uvođenje novih usluga i prijelaz na hibridni model i IP tehnologije.
Modernizaciju mreže je najbolje provoditi kroz seriju postepenih koraka, a ne kao jednokratno ulaganje.

Evolucija hibridnih radio komunikacija

Postojeće širokopojasne mreže kakve poznajemo danas ne mogu zamijeniti kritične komunikacijske sustave poput TETRA i Tetrapol mreža, jer ne mogu zadovoljiti nekoliko kritičnih zahtjeva. Neki od njih su nedovršena standardizacija usluga, nepostojanje mogućnosti grupnog komuniciranja i zahtjevi za visokom raspoloživošću i otpornošću na probleme. I na kraju krajeva ne bi imalo nikakvog smisla mijenjati postojeće kritične radio komunikacijske mreže sa sustavima koji ne zadovoljavaju najvažnije uvjete kritičnih komunikacija.

Modernizacija mreže sa Airbus Defence and Space Tactilon® Suite kombinira najbolje od uskopojasnih radio mreža za kritične komunikacija sa modernim širokopojasnim podatkovnim mrežama. Takva hibridna mreža omogućava postepeno uvođenje novih širokopojasnih podatkovnih aplikacija i usluga uz postojeće usluge kritičnih TETRA i Tetrapol radio mreža. Na taj način je moguće ostvariti i namjensku širokpojasnu mrežu za kritične komunikacije (dedicated LTE) ili zaštićenu MVNO mrežu (Mobile Virtual Network Operator) ili pak kombinaciju ta dva pristupa.