Višekanalni širokopojasni modem

Kako ostvariti širokopojasnu povezivost, u pokretu ili stacionarno, i to na način da zadovoljava kritične komunikacije žurnih službi poput policije, vatrogasaca, hitne medicinske pomoći, dakle najzahtjevnijih korisnika?

Žurne službe imaju stalnu potrebu za tokom informacija kako bi svoje zadatke obavljale što djelotvornije. Sa Goodmill višekanalnim modemom moguće je ostvariti pouzdanu, brzu i sigurnu širokopojasnu vezu prema mobilnim jedinicama na terenu, i to tako da osigurate povezivost za sve Vaše kritične podatkovne aplikacije i sada i u budućnosti.

Goodmill Systems routeri se mogu nadzirati i konfigurirati daljinski sa centralnog mjesta, pa je tako održavanje velikog broja ovakvih uređaja izuzetno jednostavno i lako.

U svakom trenutku na raspolaganju Vam je najbolja veza prema više paramatera. Moguće je kombinirati do četiri nezavisne mreže istovremeno kako bi osigurali najveću moguću raspoloživost usluge i propusnost podataka. Veza je uvijek zaštićena VPN konekcijom. Svaka konekcija prema pojedinoj mreži ima nezavisnu VPN vezu, firewall i prioritet prometa QoS. Parametre je moguće definirati da imamo prioritetnu mrežu, ili da koristimo maksimalnu propusnost i raspoloživost. Nadzorom i konfiguracijama modema upravlja se centralno, daljinski.

Ovakav modem omogućuje i optimizaciju troškova korištenjem alternativnih linkova (npr. WiFi ukoliko i kada je raspoloživ). Moguće je kombinirati sve najpopularnije tehnologije koje se danas koriste, poput 2G/3G, CDMA, WiMAX, LTE, WLAN kao i namjenske podatkovne terminale sa podrškom za Flash OFDM.