Analiza rada i optimizacija mreža

Kako otkloniti probleme u radu za koje je teško utvrditi uzroke budući svi sustavi rade ispravno?

Potrebno je najprije sustavno analizirati postojeća stanja i funkcionalnosti. Na temelju dobivenih podataka moguće je predložiti potrebne optimizacijske postupke za uklanjanje problema i omogućavanje najbolje iskoristivosti svih mogućnosti sustava u mreži.

Planiranje štedi vrijeme i novac. Kapitalna ulaganja u komunikacijske sustave su u pravilu vrlo velika, pa je razumljivo da su očekivanja od takvih sustava po pitanju raspoloživosti i funkcionalnosti isto velika.

Komunikacijski sustavi su bazirani na visoko razvijenim tehnologijama i oni se neprestano razvijaju i proširuju. Korisnički zahtijevi se uvjetovani novim mogućnostima i promjenama neprestano mijenjaju (u pravilu povećavaju) i kako bi sve to bili u mogućnosti pratiti, a istovremeno i osigurati raspoloživost sustava nužno je neprestano analizirati i optimizirati rad komunikacijske mreže.

Iskoristite sve mogućnosti Vaše mrežne infrastrukture i opreme, osigurajte maksimalan povrat ulaganja te tako kontrolirajte svoje kapitalne investicije. Pružite svojim korisnicima najbolju moguću uslugu. Naši eksperti će Vam pomoći pri analizi i optimizaciji Vaše mreže. Tako ćete biti u mogućnosti optimizirati Vaše troškove i ulaganja a a istovremeno pružiti maksimalni mogući povrat kroz kvalitetu i raspoloživost usluge svojim korisnicima.

Kroz suradnju sa nama dobit ćete savjete i podršku našeg tima sa dugogodišnjim iskustvom u radu i planiranju kritičnih radio komunikacija. Tako ćete maksimalno iskoristiti svoje komunikacijske sustave, a Vaši korisnici će bez nepotrebnih dogradnji i proširivanja imati kvalitetu i raspoloživost svih kritičnih mrežnih usluga.

Naše usluge analize i optimizacije će Vam uvelike pomoći da ostvarite svoje ciljeve, a naročito one gdje su kritične komunikacije nužne za rad.